top of page

Kulmien kestopigmentointi

Tatuoinnissa ja kestopigmentoinnissa ihoon pistetään neulalla tatuointi- tai kestopigmentointivärejä. Sekä tatuointi- että kestopigmentointivärit koostuvat pitkälti samoista aineista vaikka tatuoinnissa väri pistetään syvemmälle ihoon vahvemmilla väriliuoksilla.


kulmien kestopigmentointi | sinun kauneus- ja komeuspalvelut

Kestopigmentointivärit huolestuttavat

Koska tatuointi- ja kestopigmentointivärit viedään ihon sisään, ne eivät kuulu kosmetiikkalainsäädännön piiriin vaan niitä koskee kemikaalilainsäädäntö ja sen REACH- ja CLP-asetukset.

Kansainväliset selvitykset ovat osoittaneet, että tatuointivärien koostumus tunnetaan usein huonosti ja että ne saattavat sisältää terveydelle vaarallisiksi luokiteltuja aineita.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto vahvistaa, että tatuointi- ja kestopigmentointivärien turvallisuuden suhteen on vireillä asioita, jotka saattavat tuoda muutoksia niiden käyttöön Euroopassa.

EU-komission pyynnöstä Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on parhaillaan arvioimassa näissä väriaineissa käytettävien kemikaalien aiheuttamia terveysriskejä ja mahdillista tarvetta rajoittaa tatuointi- ja kestopigmentointivärien sisältämien tiettyjen kemikaalien markkinoille saattamista.

ECHA järjesti tätä varten syksyllä 2016 julkisen kuulemisen, jolla haettiin lisätietoa väriaineissa käytetyistä kemikaaleista. Osa niistä voi olla muun muassa ihoa herkistäviä tai syöpää aiheuttavia. REACH – asetuksen mukaan aineen valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä voidaan rajoittaa tapauksissa, joissa aineesta aiheutuu ihmisten terveydelle tai ympäristölle sellainen riski, ettei sitä voida hyväksyä.

Rajoitusehdotus on arvioitu jätettäväksi heinäkuussa 2017, minkä jälkeen asian käsittely EU-tasolla voi viedä pari vuotta. Ennen lopullista voimaantuloa olisi edessä myös siirtymäaika. Tarkoitus olisi varmistaa, että EU-markkinoilla niissä käytettävät värit ovat turvallisia.


Jarkko Loikkanen

Ylitarkastaja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

3 katselukertaa0 kommenttia

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page