top of page

Tutustukaa veteen

Vesi pystyy säilyttämään muistia ja välittämään tämän tiedon edelleen. Tutkimuksen mukaan vesi myös reagoi viesteihin.


Vesi on luonnon ihme

Kun veden lähellä soitettiin klassista ja kaunista musiikkia, silloin sen muodostettu kristallit ovat kirkkaat. Ja kun veden lähellä alkaa kiroilemaan ja soitta raskasta musiikkia kuten rokkia, silloin ei muodostu kristallit oikeastaan lainkaan. Toisin sanoen, veden lähistöllä täytyy puhua rauhallisesti ja kauniisti.

Vesi reagoi myös sähkömagneettisiin kenttiin, eli mikroaaltoihin, matkapuhelimiin ja niiden tukiasemiin, ja kaikkiin langattomiin yhteyksiin. Ne muuttavat veden biologisia vaikutuksia elimistössä siten, että solut alkavat menettää kalsiumia ja heikkenevät.
tutustukaa veteen

Eläväksi vedeksi kutsutaan vesi, jolla on kyky sähkönjohtavuudesta. Sähkönjohtavuus tai energiataso on hyvin vaihteleva, joko energiataso erittäin suuri tai jopa energia ei ole yhtään. Kuolemaksi vedeksi kutsutaan vesi, jolla on vähän energia, silloin se ei kykene välittämään tiedon edelleen.

Ionisoidun veden ORP-arvo mittaa nesteen kykyä ottaa vastaan tai luovuttaa elektroneja.

Negatiivinen ORP, joka ilmaistaan millivoltteina (mV), kertoo, että vesi on alkaloivaa. Se on turvallinen vapaiden elektronien lähde, ja se ehkäisee vapaiden radikaalien aikaansaamaa kudosten hapettumista.

Veden ORP:n pitäisi olla vähintään -250 mV ja mielellään suurempi kuin -1250 mV.

Hanavesi kuitenkin vaihtelee yleensä välillä +400 mV ja +1250 mV.


Vesi ei ole itsenäinen ja erillinen aine, vaan sen ominaisuudet ovat riippuvaisia olosuhteista.

Mahdotonta säilyttää terveyttä, jos on epäterveellinen päivittäinen juomavesi.


Itävaltalainen luonnontutkija Viktor Schauberger totesi, että luonnostaan vesi liikkuu spiraalimaisesti. Teollinen vedenkäsittely taas pakottaa sen suoraviivaiseen liikkeeseen.

Vesi pyrkii aina pallon muotoon, ja jokaisessa pisarassa on spiraaliliike. Vesi liikkuu eri kerroksina, jotka virtaavat toistensa ohi eri vauhdilla.

Pyörteen keskellä on viileämpää kuin ulkoreunalla, ja ydin pyörii hyvin nopeasti, mistä seuraa korkeita ionipitoisuuksia. Viileä vesi on elävintä.

Pyörteen ulkokerrokset ovat hitaampia ja tasapainottavat positiivisen ja negatiivisen energian, varmistaen että vesi on terveellistä.

Veden liikenopeus pyörteen keskellä on ratkaiseva energian kannalta. Nopea liike mahdollistaa muutokset, koska rikkoutuvat ja uudelleenmuodostuvat molekyylisidokset vaihtavat elektroneja koko ajan. Se lisää veden sähkömagneettista energiaa, ja vesi voi kuljettaa värähtelyä ja fyysistä tietoa.

Kun vesi pakotetaan suoriin kanaviin (putkiin), se menettää energiaa.

Veden jäätymispiste on nolla celsiusastetta ja kiehumispiste sata celsiusastetta. Tiheimmillään vesi on neljässä celsiusasteessa.

Molekyylit, jotka lämpimissä lämpötiloissa liikkuvat hetkisesti ja tarvitsevat näin ollen paljon tila. Hidastuvat kylmyyden lisääntyessä, molekyylit asettuvat lähemmäs toisiaan ja vaativat näin myös vähemmän tila ympärilleen.

Alle neljässä celsiusasteessa vesi laajenee, mutta jos käyttäytyisi normaalisti sen olisi oltava tiheimmillään juuri jäänä. Vesi ei käyttäydy fysiikan lakien mukaan. Tämän on voinut todeta jokainen, joka unohtanut pakastimeen vesipullon ja seuravana aamuna löytänyt sen jäätyneen sisällön rikkomana.

Veden epätavalliset ominaisuudet johtuvat sen molekyyli rakenteesta. Vesimolekyyli koostuu kahdesta vetyatomista, jotka ovat kiinnittyneet happiatomiin.

Kun kaksi vesimolekyyliä kohtaa, syntyy näiden välille vastavuoroinen vetovoima aivan samaan tapaan kuin kahden magneetin vastakkaisille navoille. Negatiivisen varauksen omaava happiatomi vettä puoleensa toisen vesimolekyylin positiivisesti latautuneita vetyatomeja, ja näin syntyy niin sanottu vetysidos.

Nimenomaan vetysidosta veden on kiittäminen lukuisista ominaisuuksistaan. Normaalissa lämpötilassa vetysidokset muodostavat löyhiä ketjuja, jotka sitovat yksittäiset vesimolekyylit vesipisaroiksi.

Lämpötilan noustessa vetysidokset puolestaan purkautuvat jälleen nopeasti. Vesimolekyylit eroavat toisistaan, jolloin vesi höyrystyy tai haihtuu.

4 katselukertaa0 kommenttia

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page